Leerstoelhouder 2018-2019

Robert Westman

Op donderdag 11 oktober 2018 om 16 u, wordt op voorstel van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte in de Aula van de UGent (Volderstraat 9, 9000 Gent), de 33ste Sarton Leerstoel toegekend aan Prof. dr. Robert Westman (University of California, San Diego, USA).

De titel van zijn inaugurale rede is: ‘Either/Or vs. Both/And: Carl Gustav Jung, Wolfgang Pauli and the Kepler-Fludd Polemic'

De inaugurale rede staat open voor alle belangstellenden. De lezing wordt gevolgd door een receptie. Stadskledij of toga gewenst. Gelieve uw aanwezigheid te melden aan

Op vrijdag 12 oktober om 16 u, houdt professor Westman een lezing in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Campus Boekentoren,  Aud. Cumont, Blandijnberg 2, 9000 Gent).

De titel van deze lezing is: ‘Science and Survival: Jonas Salk, Jacob Bronowski  and the 'Two Cultures' Question'