Sartonleerstoel

en

George Sarton (1884-1956), die mee aan de basis lag van de geschiedenis van de wetenschappen als een academische discipline, was een alumnus van de Universiteit Gent. In 1912, een jaar na zijn afstuderen als doctor in de de wiskunde en fysica, schreef hij aan een vriend: “J'ai décidé de vouer ma vie à l'étude désintéressée de l'histoire des sciences”. Hij vestigde twee leidende tijdschriften in het vakgebied (Isis in 1912 en Osiris in 1934) en de History of Science Society in de Verenigde Staten, waar Sarton zijn carrière maakte.

In 1984, exact 100 jaar na de geboorte van Sarton, besloot de Universiteit Gent de Sarton Leerstoel voor de Geschiedenis van de Wetenschappen op te richten. Elk jaar selecteert het Sartoncomité, bestaande uit vertegenwoordigers van alle faculteiten van de Universiteit Gent, een Sartonleerstoelhouder en verschillende Sartonmedaillisten (één per faculteit).

De Sartonleerstoelhouder en de medaillisten worden uitgenodigd om lezingen in het vakgebied van de geschiedenis van de wetenschappen te geven. De lezingen worden gepubliceerd in het tijdschrift Sartoniana, dat één maal per jaar verschijnt.

Naast de Sartonleerstoel heeft de Universiteit Gent ook een Museum voor Geschiedenis van de Wetenschappen en een Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis.